jak zvýšit prodej záhlaví.jpg
 
Pro nezávaznou schůzku
GZP.jpg

Služby pro velkoobchodní prodej

 

  Zboží - prodej, nákup


Product management – rozbor a řízení prodeje produktů nebo služeb. Opatření pro zvýšení prodeje. Zboží ve zvýhodněných prodejních nabídkách. Segmentace produktů. Změny prodeje v závislosti na období. 

Skladové zásoby – optimalizace stavu skladových zásob. Analýza z pohledu zisku, prodejů, obrátkovosti, nákladů, dodavatelů a doporučení opatření pro zlepšení. Automatizace objednávání zboží.

Dodavatelé zboží a služeb – kontrola dodavatelských podmínek. Opatření na vylepšení podmínek. Společná reklama a jiné akce s dodavateli. Aktivní podpora při vyjednávání s dodavateli.

Plán prodeje - vytvoření plánu prodeje a jeho průběžná kontrola. Plán prodeje v jednotlivých segmentech zboží. Osobní plán prodeje pro prodejce.

Reporty - systém reportů potřebných k hodnocení výsledků prodeje. Reporty pro řízení prodeje, skladových zásob, nákladů na prodej, výsledků zaměstnanců. Standardizace reportů a jejich frekvence.
 
 

  Reklama a marketing

 
Swot analýza - slabé a silné stránky. Příležitosti a rizika.

Ceny - cenotvorba s orientací na maximalizaci marže. Ceny v akci a jiných prodejních nabídkách. Porovnání s konkurencí.

Reklama – stanovení účinnosti reklamních aktivit. Doporučení pro zlepšení s ohledem na maximalizaci prodeje. Plán reklamy a marketingu. Politika marketingové komunikace, podpora prodeje.

Průzkum trhu, marketingové strategie, konkurence, distribuce, postavení na trhu. Stanovení prodejních cílů a strategií.

Zákazníci - Získávají Vaši zákazníci co očekávají? Kdo jsou Vaši zákazníci a která skupina přináší nejvyšší efekt. Doporučení pro cílené prodejní nabídky.
 
 

  Služby

 
Služby – analýza a návrh na změny služeb spojených s prodejem s ohledem na maximalizaci zisku a požadavky zákazníků.
 
 

  Vaši lidé

 
Mzdové a motivační systémy - vytvoření systému pro hodnocení zaměstnanců v závislosti na výsledcích. Správně postavený mzdový systém by měl být zaměřený na výkon a sladit zájem firmy a zaměstnanců. Finanční (mzda) a nefinanční motivace. 

Koučink -  individuální koučování obchodních zástupců se zaměřením na zvýšení prodeje a rychlé odstranění chyb. Poradenské vedení vybraných zaměstnanců včetně managementu v prodejní praxi s cílem posílit jejich potenciál.

Vedení lidí - analýza a návrh změn v oblasti řízení, vedení porad, motivace, vedení týmu. Delegování a cíle.

Školení prodejních dovedností - obvykle jako součást dalších služeb.

Noví zaměstnanci - vyhledání a výběr nových pracovníků. Management, obchodníci, nákupčí, administrativa.

Využijte mé zkušenosti s vedením kolektivu více než 800 zaměstnaců.

 

 

  Další

 
Výnosy a náklady – analýza a následně doporučení pro řízení výnosů a nákladů. Strukturalizace výnosů a nákladů a doporučení pro zlepšení finančních výsledků. 

Expanze společnosti - budování prodejní sítě. Výběr vhodných lokalit pro nové pobočky.

Interim manažer - vedení obchodního týmu. Za konkrétních podmínek je možné se dohodnout na vedení obchodního týmu s odpovědností za jeho výsledky.

 

velkoobchod     wholesale      B2B - business to business


Copyright © 2009 - 2020  Ing. Dalibor Daneš
SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one