jak zvýšit prodej záhlaví.jpg
 
Pro nezávaznou schůzku
GZP.jpg


Služby pro retail

 

  Prodej, nákup zboží

Product management – analýza a řízení prodeje produktů, opatření na zvýšení prodeje. Kategorizace zboží do prodejních skupin. Zboží v akci nebo jiných zvýhodněných prodejních nabídkách. Sezónnost prodeje.

Category management - rozmístění a vystavení zboží na prodejní ploše a v regálech, vytvoření prodejních zón. Zboží v akci, umístění zlevněného zboží a cenově výhodných nabídek. Tok zákazníků po prodejně.

Nákup zboží – systém objednávání pro optimální prodejní nabídku. Automatizace objednávání na základě údajů o prodeji. Povinný, nepovinný, zakázaný, doplňkový sortiment. Výběr konkrétních produktů do jednotlivých kategorií.

Skladové zásoby – optimalizace stavu skladových zásob. Rozbor zásob z pohledu obrátkovosti, zisku, prodeje, dodavatelů, nákladů a doporučení opatření pro zlepšení.

Dodavatelé zboží a služeb – přezkoumání dodavatelských podmínek. Doporučení opatření na vylepšení podmínek. Rozdělení dodavatelů do kategorií. Společné akce a reklama s dodavateli. Aktivní podpora při jednání s dodavateli za účelem zlepšení podmínek.

Plán prodeje - stanovení plánu prodeje a jeho průběžná kontrola. Plán prodeje v jednotlivých segmentech zboží a pro prodejní jednotky.

Reporty potřebné pro vyhodnocení výsledků prodeje. Reporty pro řízení prodeje zboží, skladových zásob, nákladů na prodej, výsledků zaměstnanců, personálního obsazení směn. Standardizace reportů a jejich frekvence.
 


 

  Reklama a marketing

Swot analýza příležitostí a rizik, slabé a silné stránky.

Ceny - cenotvorba s orientací na maximalizaci marže. Ceny v akci a jiných prodejních nabídkách.

Reklama - vyhodnocení efektivity prováděných reklamních aktivit. Doporučení pro zlepšení s ohledem na maximalizaci prodeje. Plán reklamy a marketingu. Politika marketingové komunikace, podpora prodeje.

Reklama a podpora prodeje na prodejně a v okolí. Jedno z nejdůležitějších míst, kde můžete efektivně ovlivnit své zákazníky.

Analýzy trhu, konkurence, tržní podíl, marketingové strategie. Výběr prodejních cílů a strategií. Segmentace trhu a zákazníků.

Konkurence - ceny, personál, služby. Vypracování porovnání a doporučení opatření pro efektivní změny.

Zákazníci - kdo jsou Vaši zákazníci a která skupina přináší největší efekt. Doporučení pro cílené prodejní nabídky. Získávají Vaši zákazníci to, co očekávají?
  

   Služby související s prodejem

Služby – rozbor a návrh na doplnění či redukci služeb spojených s prodejem s ohledem na maximalizaci zisku a požadavky zákazníků.

Mystery shopping (tajný nákup) – zjištění kvality poskytovaných služeb a chování prodejců, porovnání s konkurencí. Doporučení opatření pro zlepšení servisu zákazníkům.

Zákaznické dotazníky – navržení dotazníku pro zjištění požadovaných informací, vyhodnocení a doporučení pro změny.
 


 

   Vaši lidé

Mzdové a motivační systémy pro hodnocení zaměstnanců a managementu prodejen, nákupního oddělení a obchodníků eshopu v závislosti na výsledcích.

Koučink - individuální koučování manažerů prodeje,  vedoucích prodejen a prodavačů, se zaměřením na zvýšení prodeje. Poradenské vedení vybraných zaměstnanců v prodejní praxi s cílem posílit jejich potenciál.

Vedení lidí - analýza a návrh změn v oblasti řízení, vedení porad, vedení týmu, motivace, delegování a cílů.

Školení prodejních dovedností – obvykle jako součást dalších služeb.

Noví zaměstnanci - vyhledání a výběr nových pracovníků. Management, lokální manažeři skupiny prodejen, vedoucí prodejny, prodavači, obchodníci eshopu, nákupčí, administrativa.

Využijte mé zkušenosti s vedením kolektivu více než 800 zaměstnaců.

  

   Jiné

Výnosy a náklady - analýza a následně doporučení pro řízení výnosů a nákladů. Strukturalizace výnosů a nákladů. Doporučení pro zlepšení finančních výsledků.

Expanze společnosti - budování prodejní sítě. Zkušenosti s expanzí Česká republika a Slovensko.

Prodejní software - zkušenosti se zaváděním informačních systémů SAP (implementace prodej, nákup, pohyb zboží, sestavy vyhodnocení prodeje) a DATEC (pokladny). Podpora při výběru nebo úpravách prodejního, informačního systému.

Ztráty  - analýza stavu a návrh opatření na snížení ztrát. Motivace zaměstnanců pro snížení ztrát.

Interim manažer - za konkrétních podmínek je možné se dohodnout na vedení prodejních/nákupních jednotek s odpovědností za jejich výsledky.
 


retail   maloobchod    B2C - business to customer   obchod   FMCG - Fast Moving Consumer Goods    CPG - Consumer Packaged Goods


Copyright © 2009 - 2020  Ing. Dalibor Daneš
SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one